Beroun

Poutníci vydávající se po stopách sv. Ludmily na Tetín často začínají své putování v Berouně, z něhož se mohou do Tetína vydat po Stezce sv. Ludmily.

Na levém břehu řeky Berounky (tehdy Mže) byla v 11. století založena osada. Tehdy tudy vedla důležitá obchodní stezka z Prahy do Plzně a dále do Bavor. První písemnou zprávu o městě Berouně obsahuje listina 5. českého krále Přemysla II. Otakara (potomek sv. Ludmily ve 12. generaci) vydaná pro ostrovský klášter v roce 1265. Zde se poprvé objevuje v latinské podobě jméno Beroun – Verona. V roce 1295 se dovídáme z listiny vydané Přemyslovým synem, králem Václavem II. , pro pražské biskupství, že panovník se rozhodl město nově osadit a vybudovat. V této době vzniklo historické jádro Berouna, které se v hrubých rysech dochovalo do dnešních dnů. Byl založen i klášter dominikánů. V roce 1303 získali měšťané od krále Václava II. právo spravovat se právem Starého Města pražského. Toto privilegium učinilo z Berouna po právní stránce královské město. Doba Karla IV. byla obdobím rozkvětu města Berouna a jeho řemesel. Věhlas si získala zejména zdejší červeně zbarvená keramika zdobená bílými přírodními motivy. Na počátku husitských válek se berounští měšťané spolu s dominikánským klášterem postavili na stranu krále Zikmunda. V roce 1421 Beroun dobyl Jan Žižka, klášter zbořil a nepřátele kalicha dal upálit. Město se poté přiklonilo k husitskému bratrství. Za Jiřího z Poděbrad stáli Berounští na straně nového krále a pomáhali mu i vojensky. Největšího rozkvětu dosáhl Beroun za vlády Vladislava Jagellonského. Zhoubně působily na rozvoj města požáry, při nichž padla za oběť často většina domů. Ani povodně a epidemie či válečné drancování se Berounu nevyhnuly. Avšak lidé díky své houževnatosti vždy znovu své město dovedli oživit. Od poloviny 18. století se město pozvolna vyvíjelo do dnešní podoby. Královské město Beroun je dnes městem průmyslu, školství, kultury a sportu. Návštěvníci zde najdou kvalitní služby umožňující ubytování a stravování. V roce 1992 byla v Berouně vyhlášena Městská památková zóna.  Návštěvníci města mohou dodnes obdivovat kromě krásy okolní přírody i četné historické památky: hradby, radnici a další historické domy, kostel sv. Jakuba, morový sloup či kašnu se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Zdroje:
https://www.mesto-beroun.cz – Oficiální stránka města
https://www.historickaslechta.cz/mista/beroun-kralovske-mesto/

Jak se na místo dostat:

Do Berouna vedou trasy vlaků i autobusů. https://mapy.cz/zakladni?x=14.0773668&y=49.9584051&z=15&source=pubt&id=15210951