Hájecká poutní cesta

Hájecká poutní cesta s kaplemi

Hájecká cesta je pozdně barokní poutní cesta o délce cca 14 km, po níž kráčeli poutníci z Hradčan k hájecké Loretě. Původně ji lemovalo 20 výklenkových kapliček, u kterých se účastníci poutí zastavovali. Kapličky postavil v letech 1720 – 1724 zednický mistr František Fortýn na náklady různých mecenášů, mezi nimiž byli arcivévodkyně Anna Marie Františka Toskánská, František Arnošt z Waldsteina, František Josef Schlik, František Damian ze Sternbergu, Karel Joachim Breda, František Josef Czernin, Antonín Jan Nosticz, kníže z Lobkowicz a Magistrát Starého města pražského. Malíř Jan Schor kapličky vyzdobil výjevy ze života Panny Marie a sv. Františka, jimž byla cesta zasvěcena. První kaplička byla výjimkou – zobrazovala Loretu v Hájku. Po modlitbách u poslední kapličky došly průvody poutníků ke klášteru, kde je přivítal celý konvent. Noc strávili poutníci v ambitech kláštera, zpovídali se a modlili. Druhý den po mši svaté a kázání se konalo rozloučení. Z Hájku si poutníci odnášeli svaté obrázky a růžence, někteří i vodu ze studánky sv. Antonína, o které věřili, že pomáhá při léčení očních nemocí.

Po zrušení fondu na opravu kaplí v rámci reforem císaře Josefa II. začaly kapličky chátrat. Koncem 20. a počátkem 21. století začaly práce na jejich obnově. Do dnešní doby se dochovalo 11 kapliček; v některých úsecích původní trasu přerušila pozdější zástavba.

Zdroj:
http://www.hajek.ofm.cz/wp/ – Oficiální stránka kláštera
https://poutnicestahajek.cz/
Wikipedia
https://www.facebook.com/Poutn%C3%AD-cesta-H%C3%A1jek-zs-696958367036870/

Jak cestu projet:
Při plánování Vám může pomoci mapa cesty. U některých kaplí se lze zastavit, k jiným není snadný přístup a je možno je vidět při průjezdu. Doporučujeme ověřit si aktuálnost jízdních řádů.


Na kole: Od kláštera františkánů po stezce Hájecká 201 směr Litovice – 20., 19. a 18 hájecká kaple
Litovice – tvrz Litovice – Litovická ulice
Hostivice – po cyklostezce  k Hostivickému zámku pokračovat cyklo 201 k železniční stanici – Hostivice-Sadová. Zde odbočit na doleva na cyklostezku A154 směr Peterkův mlýn.
Za Peterkovým mlýnem je rybník Strnad, cca 200 metrů od cyklostezky je 12. kaple hájecké cesty a na druhé straně rybníka 11. kaple hájecké cesty.
Pokračovat po cyklo A154 a podjet Pražský okruh – směr Řepy.
Řepy – ul. K Šancím po cyklo. A154 – nalevo kostel sv. Rodiny – Domov sv. Karla Boromejského.  Pokračovat ul. Želanského (nedaleko je kostel sv. Martina) a Čistovickou, stále cyklo A15 – cca 500 m od sv. Martina ulicí K mostku stojí u ul. Karlovarská 10. hájecká kaple.
Ul. Žalanského – dále na ul. Čistovická A15. V ul. Na Bělohorské pláni odbočit doleva, přejet ul. Karlovarská, okolo 8. kaple hájecké cesty, dále ul. Řepskou k mohyle na Bílé hoře a nedalekému kostelu Panny  Marie Vítězné s klášterem benediktinek.
Od kláštera benediktinek a 6. hájecké kaple do ul. Na Bělohorské pláni – odbočit doleva do ul. Čistovická a napojit se na cyklo A15 a pokračovat ul. Bělohorská (ul. na Bělohorské pláni je jednosměrná)  a na semaforech vjet do ul. Bolívarova okolo 6. hájecké kaple za prodejnou Kaufland.
Po cyklo A15 na Ladronku – podjet ul. Kukulovu (napravo u podjezdu 5. hájecká kaple). Na Ladronce u usedlosti Ladronka 4. hájecká kaple. Dál po cyklostezce a na druhé odbočce doleva přes ul. Tomanova, doleva ul. Měštěřovského a doprava na ul. U Ladronky 3. hájecká kaple.
Pokračovat ul. Za Strahovem a Gymnastickou k 1. hájecké kapli.

Pěšky: Značené turistické trasy na tomto úseku nejsou; některé jednotlivé části poutní cesty lze projít i pěšky po trase cyklostezek.

Hromadnou dopravou: Pro cestu k některým kapličkám můžete využít např. vlakové spojení do železniční stanice Chýně v blízkosti Hájku nebo Pražskou integrovanou dopravu.

Individuální dopravou: Pro orientaci Vám pomůže mapa cesty. U některých dochovaných kaplí se lze zastavit, ostatních si můžete všimnout při průjezdu.