Hájek

Hájek – Klášter františkánů a Loreta

Počátky rozvoje františkánské spirituality v českých zemích jsou spjaty s duchovním působením sv. Anežky České, přemyslovské princezny, která byla potomkem sv. Ludmily v 11. generaci. Anežka byla výrazně ovlivněna učením sv. Františka z Assisi; sama se označovala za „žačku sv. Františka“. Dochované texty listů zaslaných Anežce Františkovou duchovní souputnicí sv. Klárou (Anežčiny listy Kláře se bohužel nedochovaly) jsou pro členy řádu inspirací i dnes. 

Hájecký klášter františkánů, který se nachází na území obce Červený Újezd nedaleko Unhoště,  založil v roce 1659 František Adam Eusebius Žďárský, hejtman kraje Slánského. Na stavbě kláštera pracovali vynikající stavitelé Carlo Lurago a Giovanni Domenico Orsi. Františkánům byla svěřena duchovní správa Loretánské kaple, kterou na Hájku založil otec Františka Adama Eusebia, Florián Jetřich Žďárský, v roce 1623 jako poděkování za narození mužského dědice. Šlo o jednu z prvních kopií Svatého domu (Santa Casa) v italském městě Loreto, o kterém křesťanská tradice říká, že jde o původní dům Panny Marie v Nazaretu, který přenesli do Itálie andělé. Přímo z italské Lorety si zakladatel kaple s chotí přivezli sochu Madony.

Panství, na němž se klášter nachází, bylo později v držení šlechtických rodů Martiniců a Bredů. V roce 1732 je koupila arcivévodkyně Marie Anna Františka Toskánská.

Loretánská kaple v Hájku se brzy stala vyhledávaným poutním místem; mnozí poutníci připisovali Madoně z Hájku své zázračné uzdravení. Zvláště slavné byly pouti roku 1723 při příležitosti 100. výročí založení hájecké Lorety. Klášter tehdy navštívil i císař Karel VI., potomek sv. Ludmily ve 25. generaci, krátce před svou korunovací na českého krále.

Po komunistickém převratu byl i hájecký klášter postižen proticírkevním tažením. Po násilném obsazení všech mužských klášterů v republice v noci ze 13. na 14. dubna 1950 se stal místem internace kleriků a kněží a později sloužil jako vojenský objekt.

Františkánskému řádu byly zdevastované prostory kláštera navráceny v roce 1991. S podporou Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje je klášter postupně opravován. Hájecká Loreta je nejstarší dochovanou Loretánskou kaplí v českých zemích.

Zdroje:

http://www.hajek.ofm.cz/wp/ – Oficiální stránka kláštera

https://www.ofm.cz/frantiskani/ – Oficiální stránka Františkánského řádu v ČR

Wikipedia

Helena Soukupová: Svatá Anežka Česká – Život a legenda

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, spol. s r.o., 2015

Jak se na místo dostat:

Na kole: Po trase Via Ludmila lze postupně jet po několika značených cyklotrasách:

Z Mořiny po cyklostezce 10122 směr Trněný Újezd a Kuchař po cyklostezce 0013. Projet obcí Kuchař a odbočit z cyklostezky směrem (10120) Vysoký Újezd, po 1 km odbočit doprava na polní cestu a dojet do obce Mezouň. Mezouň (10126) – projet obcí směr Krahulov. Krahulov – za železniční stanicí Nučice ulicí U zastávky a Pod Můstkem (10127), vjet na silnici l. třídy – ul. 5. května a ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele  a rovně po 101 ul. Lidická – podjet magistrálu – ul. Hořelická a odbočit do ul. Malá Strana (za rybníkem). Drahelčice – 50 metrů od konce ul. Malá Strana odbočit doleva do ul. Slunečná Ze Slunečné odbočit doprava – silnička mezi poli (pokračování ulice U Lípy) směr Úhonice. V Úhonicích přejet silnici Dušnická a pokračovat ul. Na Vlečce ke hřbitovu a napojit se na cyklostezku KO 1 k Hájku.

Pěšky: Pro pěší přechod by cesta z Mořiny do Hájku byla obtížnější – vzdálenost činí více než 22 km; vhodnější jsou zde jiné způsoby dopravy, případně kombinace chůze a jízdy. Po značených turistických trasách lze dojít z Mořiny do oblasti Chrbiny – po modré značce Mořina – Dub sedmi bratří, dále po červené do zastavení Boubová, pak po modré k zastavení Loděnice – náměstí a znovu po červené směr Nenačovice a Chrbiny. V oblasti Chrbiny lze odbočit doprava po cyklostezce KO3-KO5 do Úhonic a z Úhonic po stezce KO1 k Hájku.

Hromadnou dopravou: Vlak: Nejbližší železniční zastávka Chýně je vzdálená od kláštera v Hájku cca 2,5 km. Je možné využít i zastávku Jeneč vzdálenou od kláštera cca 4 km. Autobus: Autobusová zastávka linky č. 307 Červený Újezd je od Hájku vzdálená cca 1,5 km.

Individuální dopravou: Po silnici z Mořiny směrem na Kuchař – Tachlovice – Nučice – Rudná – Drahelčice – Úhonice – Hájek.