Hostivice

Hostivice – Litovická tvrz

U Litovické tvrze – nejvýznamnější stavební památky na území města Hostivice, jehož součástí dnes je i původně samostatná obec Litovice – si můžeme připomenout osobnost pražského biskupa Jana IV. z Dražic, který ji nechal postavit po roce 1330.  Přestože byla tvrz později několikrát přestavěna, dochovaly se zde dodnes některé prvky vyspělé francouzské gotiky, kterou biskup Jan poznal za svého dlouholetého pobytu u papežského dvora v Avignonu. Interiér tvrze není přístupný veřejnosti.

Biskup Jan IV. z Dražic patřil k ctitelům sv. Ludmily; kostel v Dražicích, který založil, byl původně zasvěcen právě této české zemské patronce (dnes kostel sv. Martina).

Zdroje:
www.hostivice.eu – Oficiální stránka obce
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/tvrz-litovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Dra%C5%BEic

Jak se na místo dostat:
Na kole: Od kláštera františkánů v Hájku po stezce Hájecká 201směr Litovice – Tvrz.

Pěšky: Od kláštera v Hájku je mohou pěší využit stejnou trasu jako cyklisté – stezku Hájecká 201.

Hromadnou dopravou: V blízkosti tvrze se nachází autobusová zastávka Staré Litovice i železniční stanice Hostivice-Litovice a Hostivice – U hřbitova.

Individuální dopravou: Do obce Hostivice vede silnice č. 6.

Hostivice – Centrum

Území Hostivice bylo osídleno již od pravěku.Současná podoba města Hostivice vznikla sloučením a rozšiřováním čtyř původně samostatných vsí. První doklad o vsi Hostivici pochází z doby vlády Přemysla Otakara II. z roku 1277. Obec vznikla zřejmě přesídlením obyvatel, které král dal vystěhovat při budování pražské Malé Strany.

V roce 1601 získal Hostivici krajský hejtman Florián Gothard Žďárský ze Žďáru.Po smrti posledního příslušníka rodu Žďárských Františka Adama Eusebia připadla Hostivice hraběnce Johaně Eusebii Barboře Caretto-Millesimové a sousední Litovice Anně Kateřině, hraběnce z Magni. Do roku 1702 získal obce hrabě Karel Jáchym Breda, od kterého je koupila Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská, které vděčí Hostivice za svůj barokní vzhled. Nechala přestavět kostel a zámek a vybudovat faru a mariánský sloup. Na začátku 19. století se Hostivice stala díky příbuzenským vztahům soukromým majetkem císařské rodiny. 19. století zde bylo dobou velkého rozvoje dopravy a na přelomu 19. a 20. století přichází do zdejšího kraje průmysl.

K 700. výročí první písemné zmínky byla Hostivice s platností od 1. ledna 1978 povýšena na město.

V obci se dochovalo několik cenných historických památek. Ve zdejším barokním zámku se dnes konají výstavy a koncerty vážné hudby; v interiéru jsou zachovány fresky z 18. století včetně výjevů z bitvy na Bílé Hoře. Nejstarší dochovanou stavbou v Hostivici je kostel sv. Jakuba.

Zdroje:

www.hostivice.eu – Oficiální stránka obce

http://www.hostivickahistorie.cz

Jak se na místo dostat:

Na kole: Od Litovické tvrze – Litovická ulice – Hostivice – po cyklostezce  k Hostivickému zámku pokračovat cyklo 201 k železniční stanici – Hostivice-Sadová. Zde odbočit na doleva na cyklostezku A154 směr Peterkův mlýn. Za Peterkovým mlýnem je rybník Strnad, cca 200 metrů od cyklostezky je 12. kaple hájecké cesty a na druhé straně rybníka 11. kaple hájecké cesty.

Pěšky: Od Litovické tvrze Litovickou ulicí do centra Hostivice vpravo podél Litovického rybníka, dále ulicí Ke Stromečkům, jednou z ulicí vlevo a dále po Slunečnicové a Školské do ulice Kmochova směrem na Husovo náměstí do centra obce; lze jít i přes potok a doprava ulicí Ke stadionu. Z náměstí pokračujte ulicí Komenského, dále vpravo do Sadové a následně Kaštanovou ve směru na Peterkův mlýn a k rybníku Strnad směrem ke 12. a 11. kapli hájecké cesty.

Hromadnou dopravou: Vlakem lze jet do blízkosti centra do stanice Hostivice; pro procházku směrem na Peterkův mlýn, rybník Strnad a 11. a 12. kapli lze využit i stanici Hostivice-Sadová. Do obce jezdí také několik autobusových linek; v centru lze vystoupit na zastávce Hostivice, v blízkosti rybníka Strnad na zastávce Hostivice-Palouky.

Individuální dopravou: Do centra obce Hostivice vede silnice č. 6.