Karlštejn

Karlštejn – Obec

Kostel sv. Palmácia (Palmáce)

V obci Karlštejn je sv. Ludmila připomínána v tamním kostele sv. Palmácia; sochy sv. Ludmily a sv. Václava jsou umístěny po stranách oltářního obrazu. Kostel byl postaven císařem Karlem IV. současně se stavbou hradu Karlštejn; dostavěn byl zřejmě v roce 1356. Téhož roku získal Karel IV. od trevírského arcibiskupa Boemunda ostatky mučedníka sv. Palmácia. Kostel sv. Palmácia je jediný kostel tohoto zasvěcení v naší vlasti. Dnes kostel spravuje Římskokatolická farnost Řevnice a konají se zde pravidelné bohoslužby.

Zdroj: http://revnice.farnost.cz/index.php?id=karlstejn – Oficiální stránka Římskokatolické farnosti Řevnice

Karlštejn – Hrad

Hrad Karlštejn, o němž máme první zmínku z roku 1348, zaujímá výjimečné postavení mezi českými i evropskými historickými památkami. Byl vybudován pro jednu z nejvýznamnějších osobností českých i evropských dějin – Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské a potomka sv. Ludmily v 15. generaci. Za Karlovy vlády se Karlštejn stal místem uložení císařských korunovačních insignií a sbírky posvátných relikvií. Pro tyto cenné předměty dal Karel IV. vybudovat překrásnou kapli sv. Kříže ve Velké věži hradu vyzdobenou jedinečnou galerií deskových obrazů z dílny Mistra Theodorika; sv. Ludmila zde zaujímá čestné místo mezi vyobrazenými světicemi. Hluboká úcta, kterou Karel IV. cítil ke sv. Ludmile i k jejímu vnukovi sv. Václavovi, se projevila i ve výzdobě schodiště vedoucího ke kapli. K poctě těchto dvou českých zemských patronů a Karlových předků zde vznikl cyklus nástěnných maleb zobrazujících výjevy ze svatoludmilských a svatováclavských legend. Sv. Ludmila a sv. Václav tak byli symbolickými průvodci na cestě vzhůru do nejposvátnějšího prostoru hradu. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Do dějin hradu se významně zapsali příslušníci předních českých šlechtických rodů, kteří byli pověřování úřadem purkrabího hradu Karlštejna. V době, kdy byl na hradě uchováván císařský poklad a později české korunovační klenoty, patřil úřad karlštejnského purkrabího k nejvýznamnějším úřadům v zemi.  Významné stavební úpravy zde proběhly v období pozdní gotiky za purkrabích Beneše z Weitmile a Albrechta z Kolowrat koncem 15. století a za Jana Bořity z Martinic ve 2. polovině 16. století; koncem 16. století pověřil purkrabí Jáchym Novohradský z Kolowrat architekta Ulrica Aostallise de Salla přestavbou hradu v duchu renesance. Dnešní vzhled hrad získal při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené architektem Josefem Mockerem v duchu purismu.

Hrad nabízí několik prohlídkových okruhů. Posvátné prostory Karlštejna jsou veřejnosti přístupné v období od května do října v rámci výběrového prohlídkového okruhu; počet návštěvníků je omezen, a proto je třeba si místa pro prohlídku předem rezervovat. Bez rezervace můžete v letní sezóně vidět fresky na schodišti Velké věže (ale nikoli kapli sv. Kříže) v rámci okruhu Vyhlídka z Velké věže.

Zdroj: https://www.hrad-karlstejn.cz/cs/ – Oficiální stránka hradu Karlštejn, www.historickaslechta.cz

Jak se na místo dostat:

Na kole: Po trase Via Ludmila ze Srbska vede podél řeky Berounky cyklostezka Po stopách českých králů směrem do obce Karlštejn. Za mostem přes Berounku pokračujte naučnou stezkou (po zelené). Městys Karlštejn je pěší zónou; v obci je proto nutno slézt z kola a vést kolo do kopce nahoru směrem ke hradu (11619). U restaurace U Adama se na silnici napojuje pěší cesta, kterou je možné k hradu odbočit. Na hlavním nádvoří hradu jsou k dispozici stojany na kola.

Pěšky: Po trase Via Ludmila ze Srbska lze jít na Karlštejn:

Podél řeky Berounky po trase cyklostezky Po stopách českých králů nebo

Po značených turistických trasách – po modré značce směr Kubrychtova bouda a dále po červené značce směr Králova studně – Dub sedmi bratří – Karlštejn (hrad) – vzdálenost cca 6 km.

Hromadnou dopravou: V obci Karlštejn je železniční zastávka s přímým spojením z Berouna i z Prahy. Před nádražím se dáte doprava, dále přes most přes řeku Berounku, za mostem doprava a po 50 metrech doleva. Pak už jen obcí nahoru k hradu.

Individuální dopravou: Po silnici směrem od Tetína a Srbska

Po dálnici D5 (exit 10 – Loděnice) a dále přes obce Bubovice, Hlásná Třebaň až do Karlštejna.

Při cestě z Prahy lze jet i na Radotín, Dobřichovice, Řevnice a Hlásnou Třebaň do Karlštejna. Zaparkovat je možné výhradně na centrálním placeném parkovišti ve spodní části obce. V žádném případě nevjíždějte do pěší zóny v obci – všechny dopravní přestupky řeší městská policie Karlštejn!