Mořina

Mořina

První zmínka o obci Mořina pochází z roku 1338, kdy si Štěpán z Tetína se svolením krále Jana Lucemburského směnil statek s Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou. Později zdejší dvorec s polnostmi vlastnil Karel IV., který jej poskytoval svým oblíbeným výtvarným umělcům, kteří pracovali na výzdobě Karlštejna: k roku 1360 dvorec užíval malíř Mikuláš Wurmser ze Štrasburku a později (jak dokládá Karlova listina z roku 1367) Mistr Theodorik. Každý rok tudy tehdy putovaly před svátkem svátostin korunovační klenoty a svaté relikvie do hlavního města, kde byly vystaveny pro Pražany i přicházející poutníky.

Farní kostel sv. Stanislava založený Karlem IV. se připomíná od poloviny 14. století; v 18. století byl barokně přestavěn. U kostela rostou dvě památné lípy malolisté.

Dalším místem k návštěvě je Židovský hřbitov v Mořině založený v letech 1735 – 1736.

Turisticky Mořina láká především jako výchozí bod ke známým lomům, z nichž ten nejnavštěvovanější, Velká Amerika, se nachází pouhý 1 km západně od obce.  

Zdroj:

Wikipedia

https://www.historickaslechta.cz/mista/morina/

Jak se na místo dostat:

Na kole: Z Karlštejna vyjeďte po silnici (11619)směr Mořina – příjemná cesta lesem. Z obce je možné jet po žluté k lomu Velká Amerika. Jinak vyjet z Mořiny silnicí 10122 – za obcí se silnice rozdvojuje (11613) směr Kozolupy – návštěva lomu Velká Amerika a Mexiko (a zpět na cyklostezku 0013).

Pěšky: I pro pěší přechod od hradu Karlštejna do Mořiny lze využít silnici mezi oběma obcemi.

Značená turistická trasa mezi oběma místy vede nejprve po červené značce (Karlštejn – Dub sedmi bratří) a následně po modré (Dub sedmi bratří – Mořina). Vzdálenost cca 3 km. Pokud chcete navštívit i přilehlé lomy, můžete od Dubu sedmi bratří pokračovat po žluté značce k Malé Americe, Lomu politických vězňů, Velké Americe a do Mořiny. Vzdálenost z Karlštejna: cca 6 km 

Hromadnou dopravou: Do obce jezdí autobusová linka 311 v rámci Integrované dopravy Středočeského kraje.

Individuální dopravou: Po trase Via Ludmila jeďte z centrálního parkoviště v obci Karlštejn objízdnou trasou do Hlásné Třebaně, kde vás ukazatel navede vlevo na Mořinu. (Přímá silnice z Karlštejna do Mořiny je v zóně zákazu vjezdu a policie městyse Karlštejn neoprávněný vjezd pokutuje.)