Praha – Domov Řepy

Praha – Domov sv. Karla Boromejského v Řepích

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích zřídila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Toto řeholní společenství vzniklo ve francouzském městě Nancy v roce 1652. Významným zdrojem inspirace pro jeho působení se stal odkaz sv. Karla Boromejského (1536 – 1584), milánského arcibiskupa, který proslul obětavou péčí o nemocné v době morové epidemie. I tento světec patří k potomkům sv. Ludmily. Sv. Ludmila i její vnuk sv. Václav patří mezi kongregační patrony boromejek; sestry, které založily českou větev kongregace, se v září roku 1837 vydaly na cestu z Nancy do Čech na svátek sv. Ludmily a do Prahy doputovaly na svátek sv. Václava.

V popředí zájmu sester boromejek stojí vždy potřebný člověk: člověk oslabený ve stáří a nemoci, postižený tělesně nebo duševně, opuštěné dítě, problémová mládež, raněný nebo invalida, o kterého nikdo nestojí, nevyléčitelně nemocný, závislý, vězněný, bez domova, bez přátel, bez lásky.

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích původně sloužil péči o sirotky; později byl přeměněn na ženskou věznici, kde sestry pracovaly spolu s trestankami v domě i na polnostech. Po více než 80 letech činnosti byla věznice zrušena a sestry násilně vystěhovány.

Po roce 1990 se spojily síly kongregace, státu, hlavního města Prahy a četných partnerů a sponzorů, aby budova mohla opět sloužit naplňování poslání boromejek. Dnes řepský domov poskytuje sociální a zdravotní služby pro seniory na lůžkovém oddělení i v denním stacionáři; zároveň je zde Oddělení výkonu trestu pro ženy, kterým pobyt v domově nabízí rozmanité pracovní možnosti a mnohdy pomůže při hledání nového smyslu života.

V areálu kláštera se nachází kostel Svaté Rodiny vyzdobený ve 30. letech 20. století cennými nástěnnými malbami ve stylu tzv. beuronské školy – jedinečného uměleckého směru propojujícího prvky starokřesťanského, byzantského, egyptského a gotického umění s vlivy secese.

Celý areál je národní kulturní památkou. Veřejnost může kostel i některé prostory domova navštívit v době konání bohoslužeb nebo kulturních akcí.  

Zdroje:
www.domovrepy.cz  – Oficiální stránka Domova sv. Karla Boromejského
www.boromejky.cz  – Oficiální stránka Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Wikipedia

Jak se na místo dostat:

Na kole: Od Peterkova mlýna pokračujte po cyklostezce A154 a podjeďte Pražský okruh – směr Řepy, ulice K Šancím.

Pěšky: Od Peterkova mlýna kopírujte trasu cyklostezky A154.

Hromadnou dopravou: V blízkosti domova je autobusová zastávka Škola Řepy v ulici Žalanského. Po trase Via Ludmila je k dispozici autobusové spojení z Hostivic s přestupem na zastávce Halenkovská.

Individuální dopravou: Po trase Via Ludmila z Hostivice ve směru Sobín – Zličín – Řepy.