Praha – Nový Svět

Nový Svět

Nový Svět je malá čtvrť s malebnými zákoutími přiléhající k Pražskému hradu. Jedná se vlastně o bývalé hradčanské předměstí, které vzniklo v někdy v polovině 14. století. V roce 1360 bylo na podkladě rozhodnutí císaře Karla IV. přičleněno k Hradčanům. Čtvrť utrpěla požárem v roce 1420, znovu vyhořela při velkém požáru Hradčan a Malé Strany v roce 1541. Ve zdejších nevelkých domcích žili v dávné i nedávné minulosti i mnohé významné osobnosti – patřil k nim dánský hvězdář a matematik Tycho Brahe, členové rodiny Santiniů, k níž náležel významný architekt Jan Blažej, i malíř Jan Zrzavý.

Zdroj:
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/novy-svet-kout-kde-se-cas-zastavil

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého

Stavba tohoto kostela, původně klášterního kostela sester voršilek, začala v roce 1720. Původní projekt z dílny stavitele Kryštofa Dientzenhofera přepracoval jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer; kostel se stal prvním samostatným dílem tohoto významného barokního stavitele. Vysvěcen byl 21. srpna 1729 krátce po svatořečení Jana Nepomuckého, který se stal jeho patronem. Po zrušení kláštera voršilek v roce 1784 se kostel stal skladištěm. Věřícím začal opět sloužit až od roku 1861, kdy se stal evangelickým kostelem pražské vojenské posádky; od roku 1902 byl katolickým kostelem kadetní školy. V době rušení vojenské duchovní služby po komunistickém převratu v roce 1948 byl kostel uzavřen.

V roce 2001 byl kostel rozhodnutím pražského arcibiskupa vyčleněn pro potřeby Duchovní služby Armády České republiky, která vznikla  na základě dohody mezi Ministerstvem obrany a církvemi sdruženými v České biskupské konferenci a Ekumenické radě církví. O rok později byl na základě rozhodnutí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky kostel zpřístupněn veřejnosti jako místo bohoslužeb a modliteb za padlé a zemřelé vojáky a za mír na světě.

Zdroj:
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/duchovni-zivot/kostel-sv-jana-nepomuckeho http://www.kaplani.army.cz/vojensky-kostel-kaple

Jak se na místo dostat:

Na kole/pěšky:  Na Nový Svět a ke kostelu se dostanete z Hradčanského náměstí ulicí Kanovnická, z Loretánského náměstí ulicí Kapucínská, z Loretánské ulice úzkou ulicí U Kasáren nebo ulicí U Brusnice.

Hromadnou dopravou: Nejbližší zastávka tramvaje je Brusnice.

Individuální dopravou: Individuální doprava (s výjimkou vozidel s povolením Městské části Praha 1) nemá do tohoto prostoru přístup. Nejbližší možnosti placeného parkování jsou na Pohořelci nebo v Garážích Prašný most.