Praha – Výstaviště

Výstaviště Praha

Výstaviště Praha, mylně označováno jako Výstaviště Holešovice, vzniklo vydělením východní části z původní rozlohy parku Královská obora při příležitosti Jubilejní zemské výstavy uspořádané v roce 1891 díky úsilí řady významných osobností české společnosti jako přehlídka kulturní a hospodářské vyspělosti českého národa. Centrem Výstaviště se stal Průmyslový palác  vystavěný dle projektu architektů Bedřicha Münzbergera a Antonína Wiehla. Elektrické osvětlení pro výstavu bylo dílem Františka Křižíka; Křižík také zkonstruoval všemi obdivovanou světelnou fontánu.

V pozdějších letech bylo Výstaviště dějištěm řady dalších velkých výstav a veletrhů a vznikaly zde i další stavby.

Zvláštní zastavení  si na Výstavišti při putování po trase Via Ludmila zaslouží Lapidárium Národního muzea. Je umístěno v pavilonu navrženém architektem Antonínem Wiehlem a ukrývá největší českou státní sbírku kamenné plastiky z období od 11. do 19. století. Mezi vystavenými exponáty jsou mnohá díla, která patří mezi nejkvalitnější umělecké projevy v dějinách českého výtvarného umění. Najdeme zde i několik vyobrazení potomků sv. Ludmily: historicky cenný dětský náhrobek Přemyslovny Guty II., dcery Václava II.; vynikající sochařské portréty Karla IV. a Václava IV. z huti Petra Parléře, které původně zdobily Staroměstskou mosteckou věž; jezdecký pomník sv. Václava od Jana Jiřího Bendla umístěný původně na dnešním Václavském náměstí, i bronzový pomník oslavující císaře Františka I. z dílny bratří Maxů. V současné době, kdy vlivem zhoršeného klimatu kamenné památky chátrají rychle vzrůstajícím tempem, se do Lapidária dostávají ohrožené originály nahrazované na místě kopiemi; můžeme zde vidět i některá cenná sochařská díla z Karlova mostu.  V roce 1997 bylo Lapidárium v mezinárodní soutěži zařazeno mezi 10 nejkrásnějších muzejních expozic v Evropě.

Pro Výstavu architektury a inženýrství v roce 1898 byl vytvořen m.j. dřevěný pavilon pro Maroldovo panoráma bitvy u Lipan, která se odehrála 30. května 1434 mezi kališnickými vojsky bratrstva a panskou jednotou. Panoramatický obraz vytvořený malířem Luďkem Maroldem je díky své výšce 11 metrů a délce 95 metrů největším obrazem dějinné události, který kdy v Čechách vznikl.  V letní sezóně je panorama přístupné veřejnosti.

V roce 1908 se zde konala Jubilejní výstava Obchodní a živnostenské komory na oslavu 60 let panování císaře Františka Josefa I. Za První republiky a znovu krátce po II. světové válce  zde byly pořádány Pražské vzorkové veletrhy propagující československé výrobky. Výstaviště hostilo i motosalony a letecké výstavy.

Po Světové výstavě v Bruselu v roce 1958 byl na Výstaviště přemístěn československý pavilon oceněný na Expo 58 zlatou medailí; tuto cennou stavbu ale zničil požár v roce 1991. Požáru zde padlo za oběť také dřevěné divadlo Globe, replika starého alžbětinského divadla v Londýně, a v roce 2008 vyhořelo celé levé křídlo secesního Průmyslového paláce.

V rámci projektu Všeobecné československé výstavy uspořádané na pražském Výstavišti v roce 1991 byla provedena velkorysá přestavba bývalého kruhového kina pro divadelní scénu nazvanou Divadlo Spirála podle architektonického řešení Jindřicha Smetany, Jana Loudy, Tomáše Kulíka a Zdeňka Stýbla, které v roce 1993 ocenila Obec architektů Grand Prix v kategorii Rekonstrukce. Budovu zásadně poškodila povodeň v srpnu roku 2002; v současné době je mimo provoz a jedná se o jejím budoucím využití.

Návštěvníky láká i Křižíkova fontána navržená slavným českým elektrotechnikem Františkem Křižíkem, která se poprvé rozsvítila 24. května roku 1891 u příležitosti tehdejší Jubilejní zemské výstavy. Řešení dnešní fontány vzniklo až v souvislosti s přestavbou Výstaviště pro Jubilejní výstavu konanou o 100 let později. Letos zde bude možno zhlédnout show Magická fontána – představení pod širým nebem kombinující taneční a novocirkusové umění a moderní technologické efekty s Křižíkovým vodním dílem.

Milovníci muzikálů mohou navštívit GOJA Music Hall v budově ve tvaru pyramidy postavené také u příležitosti Všeobecné výstavy v roce 1991. Na muzikálovou scénu byla budova přestavěna po povodni z roku 2002, jejíž následky si vyžádaly rozsáhlou rekonstrukci.

Areál Výstaviště nabízí také četné možnosti pro provozování profesionálního i rekreačního sportu.

Strojnický palác z roku 1907, dříve dějiště výstav a veletrhů, byl po přestěhování strojírenských veletrhů do Brna v 50. letech 20. století přestavěn na Sportovní halu. V nové podobě byla budova  otevřena v roce 1962; konaly se zde krasobruslařské lední revue i soutěže, včetně mistrovství světa v krasobruslení a v ledním hokeji. Dnes je hala tréninkovým zázemím HC Sparta Praha.

Veřejnosti je k dispozici krytý plavecký bazén.

Zdroje:
https://www.vystavistepraha.eu/areal-vystaviste/o-vystavisti/historie/ – Oficiální stránka Výstaviště Praha