Aktualita zveřejněna: 5. 5. 2021

Rubrika Místa na webu Historická šlechta

Prostřednictvím rubriky Místa internetového časopisu Historická šlechta může poutník získat informace o postupně doplňovaných lokalitách spojených se sv. Ludmilou a jejími potomky. K hledanému místu se odtud se poutník dostane pomocí abecedy. Informace o dvou základních lokalitách spojených s osobou sv. Ludmily – místem jejího pravděpodobného narození Mělníkem jsou ZDE a informace o Tetíně, místu jejího úmrtí ZDE. Opět platí, že místa jsou doplňována postupně a i zde jsou vítané informace z „terénu“. O dané lokalitě a jejímu případnému propojení s potomky sv. Ludmily opět nejvíce vědí místní.