Aktualita zveřejněna: 5. 5. 2021

Rubrika Osobnosti na webu Historická šlechta

Prostřednictvím rubriky Osobnosti internetového časopisu Historická šlechta může poutník získat informace o postupně doplňovaných potomcích sv. Ludmily. Rychlost doplňování a vzájemné propojování osob, je určeno počtem lidí, kteří rubriku doplňují. Jde o práci náročnou především na přesnost. Nic také nebrání doplňování zajímavých informací k dané osobě z „terénu“, protože místní vždy vědí více. První vstoupení do světa potomků sv. Ludmily je možné z tohoto místa učinit prostřednictvím přímo sv. Ludmily ZDE. První česká kněžna poté „sama“ provede poutníky po stopách svých a Bořivojových potomků. Ke komu až poutník doputuje v danou chvíli, je dáno počtem již doplněných potomků v čase jeho kliknutí.