Aktualita zveřejněna: 13. 9. 2021

Via Ludmila na Národní pouti v Tetíně

S projektem Via Ludmila se můžete blíže seznámit také na hlavní události letošního roku věnované sv. Ludmile – Národní svatoludmilské pouti konané v Tetíně – místě mučednické smrti sv. Ludmily, která nabídne bohatý duchovní a kulturní program pro všechny, kteří si budou chtít připomenout Ludmilin odkaz. Navštivte stánek projektu Via Ludmila v sobotu 18. nebo v neděli 19. 9. 2021 nebo prezentaci projektu v tetínském Komunitním centru v sobotu 18. 9. 2021 od 15:30.