Svatováclavská cesta

Poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi: Svatováclavská cesta – Via Sancta

Poutní stezka spojovala svatovítský chrám na Pražském hradě jako místo uložení Václavových ostatků a baziliku sv. Václava ve Staré Boleslavi stojící na místě, kde byl sv. Václav 28. září 935 zabit svým mladším bratrem Boleslavem a členy jeho družiny. S rozvojem svatováclavského kultu nabývala tradice poutí mezi těmito dvěma místy v průběhu staletí na významu. Od konce 16. století byly poutě do Staré Boleslavi stále více spojovány také s úctou k Panně Marii a s uctíváním Palladia, ochranného obrazu Země české uchovávaného ve Staré Boleslavi, který byl podle legend v majetku sv. Ludmily.

Poutníci kráčeli po cestě, po níž podle legend jel kníže Václav před svou smrtí do Staré Boleslavi a po které dal později jeho bratr Boleslav I. převézt jeho ostatky na Pražský hrad. Otázkou je, kudy přesně cesta tehdy vedla. Do Staré Boleslavi vedly pravděpodobně dvě cesty. Severní větev, někdy zvaná Svatováclavská, vedla přes Libeň a kostel sv. Václava, kde bývala významná zastávka všech procesí. Dále pokračovala přes Popovice (dnes městská část Brandýsu nad Labem/Staré Boleslavi) k brodu u Staré Boleslavi. Druhá větev, mladší, někdy zvaná Svatá cesta neboli Via Sancta, vedla jižněji – přes Karlín, Vysočany, Klíčov, Kbely, Vinoř, Podolánku, Dřevčice, Vrábí a Brandýs nad Labem k brodu u Staré Boleslavi.

Ve 2. polovině 17. století nechali jezuité s podporou četných donátorů z řad šlechticů i církevních hodnostářů vystavět podél jižní větve poutní stezky řadu výklenkových kapliček. Jejich počet – 44 – vycházel z Litanie loretánské, souboru modliteb, oslavujících a vzývajících Pannu Marii, která má 44 invokací (zvolání, oslovení). Jak uvádí jezuita Jan Tanner ve svém spisu o Svaté cestě, kapličky byly od sebe vzdáleny na délku pražského (dnes Karlova) mostu. Obrázek Madony v horní části freskové výzdoby spojoval kapli s některým z mariánských poutních míst a dával kapličce jméno, ve spodní části byly zobrazeny události ze života sv. Václava. Kaple nesly také erby svých donátorů.

Některé kapličky musely ustoupit pozdější zástavbě – mezi jinými zmizela i kaple zvaná Jičínská, 9. v pořadí, darovaná Ignácem hrabětem ze Sternbergu, na níž bylo vyobrazeno zavraždění sv. Ludmily. Do dnešní doby zůstalo zachováno 25 kaplí. Některé jsou udržovány obcemi a dobrými lidmi, jiným se péče nedostává – v žádné z nich se ale nezachovaly stopy původní výmalby. Zastavením u nich si tradici poutí po Svaté cestě můžeme připomenout i dnes.

Trasa Via Ludmila vede kolem těchto kaplí:

Úsek Prosek – Ctěnice:
12. kaple – Horažďovická
14. kaple – Jeníkovská
15. kaple – Kájovská
17. kaple – Krupecká (na parkovišti Muzea letectví a kosmonautiky v Kbelích)
19. kaple – Kutnohorská (replika)
23. kaple – Nezamyslická (nachází se v areálu golfového hřiště, a proto přímo k ní nelze projít)
24. kaple – Nicovská
25. kaple – Hornojiřetínská (nachází se na soukromém pozemku u rodinného domu)

Vinoř:
26. kaple – Pakenská

Úsek Vinoř – Jenštejn:
Při cestě z Vinoře k Jenštejnu je možno se zastavit u dvou dalších kaplí Svaté cesty. Jejich identifikace není zcela jednoznačná; ze tří zde uvedených kaplí se dochovaly dvě: první z nich je buď 28. kaple – Hradopražská nebo 29. kaple – Svatokřížská; druhá je buď Svatokřížská nebo 30. kaple – Svatojakubská.

Dřevčice:
V katastru obce se nachází pět dochovaných kaplí Svaté cesty:
32. kaple – Rokycanská
33. kaple – Římovská
35. kaple – Sečenská
36. kaple – Šternberská
38. kaple – Strašenská (u silnice z Dřevčic do Brandýsa nad Labem)

Brandýs nad Labem:
Na území města se nacházejí poslední dvě dosud stojící kaple Svaté cesty:
41. kaple – Vartenská
42. kaple – Vyšehradská

Bohužel se nedochovaly poslední dvě kaple – 43. Zbraslavská v Brandýse nad Labem a 44. Staroboleslavská, zasvěcená staroboleslavskému Palladiu, která zachycovala rodokmen sv. Ludmily a Bořivoje a rodiny sv. Václava až do doby vlády Leopolda I., v němž lze nalézt jména 12 císařů, 5 španělských králů, 13 francouzských králů, 15 polských králů, 3 anglických králů, 4 skotských králů, 4 dánských králů a 4 švédských králů.

Zdroj:
https://via-sancta.cz/

Jak se na místo dostat:

Na kole: Základní cyklotrasu kolem kaplí dostupných na trase Via Ludmila najdete zde.

Pěšky, hromadnou dopravou, individuální dopravou: Popis cesty pro jednotlivé úseky najdete u jednotlivých míst – Ctěnice, Vinoř, Jenštejn, Brandýs nad Labem.